این هفته

گسترش صدا و نور برترتلفن تماس:

static image0513-2242678
static image0513-2252678
static image0513-2250110

سبد خرید

0
قیمت / برند


: برند


      slider

slider

slider

slider

slider

slider

slider

slider

slider

 
slider
slider

مشبک  لیست 

کارت صدا Focusrite
Scarlett solo G2

Special Price 525,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
Scarllet Solo Studio G2

Special Price 1,340,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
Scarllet 2i2

Special Price 710,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
Scarllet 2i4

Special Price 972,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Behringer
UM2

Special Price 220,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Behringer
UMC22

قیمت عادی: 260,000 تومان

Special Price 280,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Behringer
UMC404HD

Special Price 710,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Roland
UA-22

Special Price 1,150,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Roland
UA-33

Special Price 750,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Roland
UA-1010

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Steinberg
UR-12

Special Price 620,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Steinberg
UR-242

Special Price 1,120,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
پکیج استودیو Focusrite
Scarlett Studio G2

Special Price 1,070,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Steinberg
CI 2+Plus

Special Price 1,400,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
پکیج استودیو Presonus
Audio Music Creation SUITE

ّبزودی

قیمت عادی: 1,550,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Roland
UA-55

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Behringer
UMC204HD

Special Price 470,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
پکیج استودیوPresonus
AudioBox iTow Studio

Special Price 1,030,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Steinberg
UR-44

Special Price 1,590,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا MOTU
MICRO BOOK II

Special Price 1,240,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا MOTU
TRACK16

Special Price 2,740,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا MOTU
AUDIO-EXPRESS

Special Price 2,150,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا MOTU
UltraLite-MK3

Special Price 2,700,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا ROLAND
UA-22

Special Price 800,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا I-CON
U-PORT4

قیمت عادی: 570,000 تومان

Special Price 550,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Presonus
Audio Box

قیمت عادی: 580,000 تومان

Special Price 550,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Presonus
iTwo

Special Price 650,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا ICON
CUBE.4nano

Special Price 450,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
Scarllet 6i6 G2

Special Price 1,260,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا ROLAND
STUDIO-CAPTURE

قیمت عادی: 4,500,000 تومان

Special Price 4,440,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا MOTU
4PRE

Special Price 2,300,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Beringer
U-PHORIA UMC1820

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
iTrack Solo

Special Price 670,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
18i8 G2

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
18i20 G2

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Focusrite
iTrack Studio

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Presonus
iOne

Special Price 560,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میدی کنترلرAlesis
V61

Special Price 860,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Presonus
Audio Box Studio

Special Price 1,050,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه