این هفته

گسترش صدا و نور برترتلفن تماس:

static image0513-2242678
static image0513-2252678
static image0513-2250110

سبد خرید

0
قیمت / برند


: برند


      slider

slider

slider

slider

slider

slider

slider

 
slider
slider

مشبک  لیست 

میکروفن Audio - Technica
AT2020

قیمت عادی: 510,000 تومان

Special Price 500,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT2035

قیمت عادی: 770,000 تومان

Special Price 750,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT4040

Special Price 2,200,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT2050

Special Price 3,100,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT4050

Special Price 2,850,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-1

Special Price 390,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-1U

Special Price 380,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
B-1

قیمت عادی: 569,000 تومان

Special Price 560,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
B-2PRO

قیمت عادی: 890,000 تومان

Special Price 850,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-2

Special Price 340,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-4

قیمت عادی: 350,000 تومان

Special Price 345,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
کارت صدا Behringer
UMC202HD

Special Price 430,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن دوربینRODE
VIDEO GO

Special Price 300,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio-Technica
مخصوص دوربین ATR6550

ّبزودی

قیمت عادی: 440,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن AKG
c3000

ّبزودی

قیمت عادی: 1,100,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Beyerdynamic
MCE85BA

Special Price 1,520,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن MARANTZ
MPM-1000

Special Price 470,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن MARANTZ
MPM-2000

Special Price 1,180,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن MARANTZ
MPM-3000

Special Price 1,460,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن RODE
NT1-A Package

قیمت عادی: 1,220,000 تومان

Special Price 1,130,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن RODE
NT1 KIT

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن RODE
NT2-A Package

Special Price 1,270,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
aaaa


Special Price 100 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
bbbbb


Special Price 100 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه