این هفته

گسترش صدا و نور برترتلفن تماس:

static image0513-2242678
static image0513-2252678
static image0513-2250110

سبد خرید

0
قیمت / برند


: برند


      slider

slider

slider

slider

slider

slider

slider

 
slider
slider

مشبک  لیست 

میکروفن Audio - Technica
AT2020

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT2035

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT4040

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT2050

قیمت عادی: 1,100,000 تومان

Special Price 980,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio - Technica
AT4050

Special Price 2,850,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-1

قیمت عادی: 290,000 تومان

Special Price 285,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-1U

قیمت عادی: 370,000 تومان

Special Price 345,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
B-1

قیمت عادی: 569,000 تومان

Special Price 560,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
B-2PRO

قیمت عادی: 890,000 تومان

Special Price 850,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-2

Special Price 340,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-4

قیمت عادی: 350,000 تومان

Special Price 345,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن دوربینRODE
VIDEO GO

Special Price 280,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Audio-Technica
مخصوص دوربین ATR6550

قیمت عادی: 440,000 تومان

Special Price 420,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن AKG
C-3000

قیمت عادی: 1,100,000 تومان

Special Price 990,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Beyerdynamic
MCE85BA

Special Price 1,520,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Behringer
C-3

Special Price 320,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن Beringer
c-3

Special Price 400,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن MARANTZ
MPM-1000

Special Price 410,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن MARANTZ
MPM-2000

Special Price 1,050,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن MARANTZ
MPM-3000

Special Price 1,180,000 تومان


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن RODE
NT1-A Package

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن RODE
NT1 KIT

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه
میکروفن RODE
NT2-A Package

ّبزودی


افزودن به لیست دلخواه لیست مقایسه